Eerste Koninklijke Erepenning van Meierijstad uitgereikt aan Scouting Schijndel

SCHIJNDEL - Het bestuur van Scouting Schijndel ontving op zaterdag 10 oktober 2020 een Koninklijke Erepenning uit handen van burgemeester Kees van Rooij. De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van Scouting Schijndel.

Scouting Schijndel is een bekend begrip in Meierijstad en met name in de kern Schijndel. De vereniging werd opgericht in 1945 door de heren Verstraaten, Bolsius, Heesters en Hartman met als doel ‘het bevorderen van de verkennerij onder de Schijndelse Jeugd tot goede Katholieke Staatsburger’. Men begon in een bakkerij en daar werden de leiderschapsvaardigheden aangeleerd aan toen nog voornamelijk jongens. Na vele jaren is de vereniging verhuisd naar ‘de Beemdhut’. In 1980 verhuisde Scouting Schijndel naar het toenmalige moderne Scouting Centrum aan de Smaldonkstraat in Schijndel waar men nu nog steeds zit.

Een club met veel leden
Scouting Schijndel, aangesloten bij Scouting Nederland, is met ruim 270 leden, een van de grootste Scoutinggroepen in Noord-Brabant en staat in de top 20 van grootste groepen van Nederland. Nog steeds worden de jeugdleden vaardigheden aangeleerd die zij de rest van hun leven kunnen inzetten. Mooie voorbeelden zijn de JOTI, Jamboree on the internet en JOTA, Jamboree on the air, waar jeugdleden contact hebben met scoutsgroepen wereldwijd. Men volgt de lijn van de Scouts Academy waar bij een ‘leven lang leren’ centraal staat. Via cursussen en opleidingen blijven de stafteams getraind om beter en sterker om te kunnen gaan met de veranderde jeugd.

Toekennen Koninklijke Erepenning
De Koninklijke Erepenning wordt toegekend vanwege de grote betrokkenheid van Scouting Schijndel binnen de gemeente, met name de bijdrage aan het vinden van een eigen identiteit voor kinderen en jong volwassenen, maar ook de grote uitstraling van de vereniging op regionaal, provinciaal, landelijk en internationaal niveau. Het is een stuk waardering voor alles wat de vereniging in deze 75 jaren heeft gedaan. Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. Scouting Schijndel heeft het recht op briefpapier of gedrukte stukken van de onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken, zie ook kader.

Een klein feestje
Er stond een groot feestweekend gepland bij Scouting Schijndel, de vereniging bestaat 75 jaar. Helaas konden de festiviteiten geen doorgang vinden, wat wél kon was de bijzondere erkenning in de vorm van deze Koninklijke Erepenning. Een aangepast en klein feestje met koffie, ranja en taart. Zaterdagochtend reikte burgemeester Kees van Rooij de erepenning en het certificaat uit aan voorzitter Pius van den Elshout. Van Rooij werd bijgestaan door kinderburgemeester Rens Klaasen. Naast het bestuur, een aantal stafleden en scouts was ook Ben Hartman, een nazaat van een van de oprichters van de Schijndelse vereniging aanwezig. Ook was een afgevaardigde van Scouting Nederland aanwezig, van hen kreeg Scouting Schijndel een spel aangereikt met de begeleidende woorden: “Veel dingen die 75 jaar oud zijn worden oud en broos. Zo niet scouting, dat blijft altijd jong.” Voordat de penning officieel werd overhandigd moest Van den Elshout een aantal documenten ondertekenen. Burgemeester Van Rooij: “Het is niet zo dat jullie nu achterover kunnen leunen en op jullie lauweren gaan rusten. Om het certificaat te behouden moeten jullie eraan blijven werken. Maar voor nu van harte proficiat met het behalen van deze bijzondere waardering.” 

Kader:
Koninklijke Erepenning
De onderscheiding is in 1965 ingesteld door koningin Juliana en is bedoeld voor verenigingen en stichtingen die minimaal 50 jaar bestaan. Uitreiking vindt alleen plaats bij het 50-jarig jubileum of een veelvoud van 25 jaar daarbij. De penning kan door de vereniging zelf worden aangevraagd bij de burgemeester van de vestigingsplaats. Deze speelt de aanvraag door naar de commissaris van de koning die advies inwint en een voorstel aan de koning doet.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl