Meer woningen in buitengebied als remedie tegen het tekort

MEIERIJSTAD - Nu uit cijfers van de provincie blijkt dat het tekort aan woningen in Meierijstad nog groter is dan gedacht, moeten de huidige plannen deels op de schop. Tijdens de beeldvormende avond van donderdag 12 november besprak de politiek haar opties. “Wat als we een veertiende kern gaan bouwen?”

De verwachtingen van de politieke avond zijn hooggespannen, weet ook portefeuillehouder Rik Compagne (Hier, Wonen). Waar er eerst vanuit werd gegaan dat er in Meierijstad tot 2028 behoefte was aan bijna vierduizend woningen, blijkt uit nieuwe prognoses van de provincie dat er de komende twintig jaar maar liefst 6600 honderd bijgebouwd moeten worden om aan de vraag te voldoen. “De opgave is steviger geworden dan die al was”, vat adviseur Guido Mertens samen. De huidige 4100 woningen die nu in de pijplijn zitten zijn dus lang niet genoeg. “We moeten er vanuit gaan dat een deel daarvan de eindstreep niet haalt”, benadrukt Mertens.

Niet genoeg plannen 
Omdat de gemeente vaart wil maken en deze aantallen niet over een periode van twintig jaar wil uitsmeren moet er nog eens kritisch naar het huidige beleid gekeken worden. De plannen in de woonvisie zijn immers niet toereikend en aan de behoefte kan niet voldaan worden wanneer vastgehouden wordt aan enkel bouwen binnen bestaande wijken. Om aan de behoefte te kunnen voldoen zal er ook in het buitengebied gebouwd moeten worden. Mertens presenteert daarom twee nieuwe scenario’s aan de aanwezige volksvertegenwoordigers.

Veertiende kern 
Wat als de woonvisie helemaal losgelaten wordt? Wanneer de voorkeur wordt gegeven aan uitbreidingsplannen en er vooral in het buitengebied gebouwd zou worden, is er in ieder geval geen gebrek aan ruimte en er zou ook flink vaart gemaakt kunnen worden. Uitdagend noemt Mertens zelfs de optie van een gehele nieuwe veertiende kern. Toch is deze optie ook niet perfect, aldus de adviseur. Aan het bouwen en transformeren van woningen binnen bestaande kernen wordt dan minder snel gedacht, terwijl dit misschien wel wenselijk is. 
Mertens noemt daarom een derde scenario, dat tussen het vasthouden aan de woonvisie en het bouwen van nieuwe kern in zit. Deze ‘middenkoers’ is een combinatie van de andere twee opties en hier wordt zowel gebouwd in de bebouwde kom als in de het buitengebied. Op deze manier wordt zowel tempo gemaakt als dat de kwaliteit behouden wordt. Verschillende criteria en maatstaven laten volgens Mertens zien dat dit scenario het best scoort.

Waar komen dan de zonneweides? 
Na een rondvraag blijkt ook dat de volksvertegenwoordigers het liefst zien dat deze optie verder wordt uitgewerkt. Wern van Asseldonk (Lokaal) is benieuwd wat er met de geplande zonneweides gaat gebeuren die op bepaalde plekken in het buitengebied moeten komen. Gelukkig zijn er in Meierijstad genoeg locaties waar woningen gerealiseerd zouden kunnen worden en hoeven deze plannen niet met elkaar te botsen, aldus Mertens. Arie de Zwart (PvdA) ziet iets in de middenkoers, vooral omdat dit plan het meest recht doet aan de eigenheid van de dertien kernen. Voor de kernen zou het niet goed zijn als er op één plek veel gebouwd zou worden, want in de kernen zelf zou dan niets meer gebouwd worden. Laurens van Voorst (Hart) legt de optie van het bouwplan ‘De Hooghekke’ nog maar eens op tafel. Eerder kon het plan niet op steun van de gemeente rekenen omdat het aantal van tweehonderdvijftig geplande woningen teveel zou zijn. Op haar website laat de politieke partij weten te verwachten dat er ‘een positieve bijstelling komt’.

Actief grondbeleid 
Verder werd tijdens de politieke avond gekeken naar instrumenten die de woningbouw eventueel zouden kunnen versnellen. Is het bijvoorbeeld geen optie dat de gemeente zelf extra grond koopt waarop bouwplannen gerealiseerd kunnen worden? Frank-Jan van Zutven (VVD) wil weten hoe groot de kans is dat grondexploitatie door de gemeente negatief is. Volgens Mertens verschilt dat per project. Grote projecten met dure koopwoningen eindigen bijvoorbeeld minder vaak in de rode cijfers dan kleinere projecten. Kees van Limpt (SP) vraagt zich af of er geen combinatie gemaakt kan worden. In eerste instantie doet de gemeente niets, maar wanneer de vrije markt een bepaald soort projecten niet oppakt omdat er niet genoeg winst gemaakt kan worden, neemt de gemeente het op zich iets voor deze doelgroepen te doen. Mertens reageert bevestigend. "Je kan ervoor kiezen om als gemeente alleen projecten doet die marktpartijen niet willen oppakken, maar dat zijn waarschijnlijk exploitaties die verliesgevend zijn", besluit Mertens.

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl