Gelukkig of nie?

Wè is volgus ullie geluk? Ja ik weet ut nameluk zelf ok nie, dès hendig zat. Is ut geluk smerrugus vruug wakker te worre, ut bed ut te springe mè ut idee dè gu de hille wireld aon kunt? Of is ut vur die aander misschien ligge tot gu un ons weegt en ur s`middags pas utkomme? Ik weet ut ok nie, en dan dur bè, wor hangt geluk nog meer vanaf, geld ik denk ut nie al zal ut wel helpen de zaak gelukkiger te maken denk ik. Mar dur zen natuurlijk zoveul sorte van geluk, dè gu zelf nie wit hoeveul, bevurbild geluk bè un ongeluk, en geluk in de liefde is ok wel hil bekend. Ok in de diverse lotterije, as ur op jou lot een of aandere geldprijs is gevalle. De wetenschappers, dè zen mensen die denken dè zu ut weten, legge ut zo ut:
geluk is tevreje zen mè de huidige situatie, en levens omstandigheden. Hierbij kunnen diverse positieve emoties aanwezig zijn, zoals vreugde, ontspanning. (Ikke zelf denk dan aalt aon vakantie,) o ja, ok ut verwerven van bezit kan bijdrage aan het geluk. Ja diejen neje auto, as ik die toch is zao kunne kope (dus geld draagt toch wel bè wanne?).

Mar al mè al kan ut natuurlijk ok zo zèn, dè geluk iets hil invoudigs is, ut lekker in oew eige gruuntetuintje werke, spitte, herku en schoeffele, en weet ik wè nog meer. En as gu dan mè al oe fruute en aonklote oew eige erpel utgestoke hèt, dan vuulde oe unne gelukkige mens toch?

Ik ha ut al over ut geld gehad, want dur zen ur natuurlijk ok die geluk aon macht en rijkdom koppelen, mar ik weet nie of dè werkt. Die wille steeds meer rijdom vergaren um dè zu denken dan gelukkiger te worre. Mistal worre dè vrekke, gierigaards ok vur dur eige, die nie beseffe dè zu hier mar efkus zen. Nee ik denk nie dè dè de juiste weg is um gelukkig te worre, of te zen, mar nogmaals misschien wel, ik weet ut ok nie.
En dan dur bè dur is misschien veul meer geluk as we denke, mar zien we ut nie mèr zo duidelijk, umdè we ut as iets gewoons beschouwe. Ut zou zelfs zo kunne, dè we daor dur ontevreje zen, en gu wit unnen ontevreje mens is nooit gelukkig.

Vur mèn persoonlijk is geluk denk ik, un gevuul in mun binneste in mun hart za`k mar zegge, as de keinder en kleinkeinder oe gère meuge, en mè oe optrekke, en dè gu mè hullie ur op ut trekt, en ut gevuul hèt dè ut echt nie beter kan, ok al bende dan misschien nie rijk. Natuurlijk oe goeie vrienden dragen daor ok aon be. En dè geluk dè is echt, en ik denk mè gin geld te betaole .
En dè geluk wens ik jullie allemaol toe.

Houdoe.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl