Teamindelingen…..zoals verwacht of verrast?

Nu het eind van het sportseizoen nadert, is het bij veel verenigingen tijd om de (voorlopige) teamindelingen bekend te maken. Tijdig en goed doordacht jeugdspelers op de hoogte stellen geeft rust in de tent, met dien verstande dat je nooit iedereen tevreden kunt stellen. Teleurstelling is vrijwel altijd het geval wanneer een kind niet naar een hoger team kan. Teleurstelling mag er zijn en hoort ook bij de ontwikkeling van het kind. Uit ervaring bij meerdere clubs weet ik dat ongeveer 95 procent van de indelingen klopt. De overige 5 procent ontstaat door menselijke fouten zoals verkeerde aannames, miscommunicatie en het niet kunnen inschatten van potentie. Bij een amateurvereniging waar vooral vrijwilligers actief zijn. blijft dit moeilijk en moet je uitgaan van goede wil.

Hoe zit dat dan in de topsport? Van alle jeugdvoetballers tot en met 13 jaar die worden geselecteerd door de Duitse Voetbalbond, valt uiteindelijk meer dan 90 procent af. Niet vanwege onkunde, maar omdat er ontzettend veel variabelen van invloed zijn op de individuele ontwikkeling van jeugdspelers. Juiste tijd, juiste plaats en juiste begeleiding zijn daarbij ontzettend belangrijk. Bij een amateurvereniging haalt vrijwel niemand profvoetbal dus vormt spelplezier het grootste fundament. Daar moeten niet alleen trainers rekening mee houden, maar ook ouders. Een kind dat continu op zijn tenen moet lopen heeft echt geen plezier. Pupillen willen nog vaak met vrienden blijven voetballen en het eventueel spelen voor een eerste team op latere leeftijd, daar zijn ze nog lang niet mee bezig. Sterker nog; het spelen in een eerste team is niet vanzelfsprekend een eer zoals dat vroeger was. Op het moment dat we daar als volwassenen aan voorbij gaan, creëren we een demotivatiebeleid in plaats van motivatiebeleid.
Het is dan ook belangrijk dat meerdere kundige mensen betrokken zijn bij het selectieproces. Dat proces begint al bij de start van een seizoen waarin trainers en spelers met elkaar afspreken wat de doelstellingen zijn en hoe die behaald kunnen worden. Gedurende het seizoen horen er meerdere evaluatiemomenten te zijn zodat trainers, spelers en ouders van elkaar weten hoe de speler ervoor staat. Als een speler niet aangeeft dat hij hoger of lager wil spelen kun je daar ook geen rekening mee houden. Als je als trainer niet op tijd aangeeft dat een speler stilstaat in zijn ontwikkeling, kan de speler het idee hebben dat er niets aan de hand is. Goede communicatie en helpen bij het ontwikkelen van een goed zelfbeeld voorkomt veel onnodige problemen!

Wat kun je doen als je toch niet tevreden bent? Blijf vooral niet in het negatieve hangen. Zorg dat je weet waaraan je kunt gaan werken en zoek daarbij de juiste begeleiding. Gelijk of ongelijk de beste remedie is nog altijd goed te blijven trainen en vooral je voeten te laten spreken!

Dennis Meier

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl