Nieuws - Oud Nieuws

Meld een bericht aan

De Schrijvershoeve onder Schijndel

SCHIJNDEL - In de canon van Meierijstad is gekozen als ‘hoofdvenster’ voor de Lankveltsehoeve op de grens van Veghel en Erp maar toepasselijker voor d... Lees verder

De Schrijvershoeve onder Schijndel

SCHIJNDEL - In de canon van Meierijstad is gekozen als ‘hoofdvenster’ voor de Lankveltsehoeve op de grens van Veghel en Erp maar toepasselijker voor d... Lees verder

Burcht van Rode in relatie met Schijndel

SCHIJNDEL - De canon van Meierijstad zou uiteraard niet compleet zijn als daarin de burcht van de heren Van Rode niet ter sprake zou komen. De aanwezi... Lees verder

Kerken en kapellen in Schijndel

SCHIJNDEL - In de canon van Meierijstad wordt na het hoofdstukje over de Romeinen aandacht besteed aan de vroegste kerken en parochies binnen de gemee... Lees verder

De Bodem van Elde

SCHIJNDEL - Onlangs verscheen een lijvig artikel in het BD over het planten van populieren in de Bodem van Elde en dat in relatie met het eeuwenoude v... Lees verder

Schijndelaren en hun boetes

SCHIJNDEL - Binnen de historische werkgroep van de heemkundekring wordt allerlei speurwerk verricht om de historie van Schijndel boven water te halen... Lees verder

Een ode aan archivaris Van Bokhoven

SCHIJNDEL - Het leek me een mooie afsluiter voor 2019 een ode te brengen aan een verwoede geschiedvorser en archivaris van wiens werk we nog dagelijks... Lees verder

Schijndelse begijntjes

SCHIJNDEL - Geschiedenis is eigenlijk een prachtig vak. Als je in oude stukken duikt passeert er van alles, het ene bericht al boeiender dan het ander... Lees verder

De commissaris aan het woord

SCHIJNDEL - Op 13 augustus 1898 beleefde Schijndel een bijzondere dag. De commissaris van de toenmalige koningin Emma, de Weledelgestrenge Heer Mr. A.... Lees verder

Notarisakten uit het verleden

SCHIJNDEL - Op het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch wordt superhard gewerkt om allerlei belangrijke historische bronn... Lees verder

Belgische vluchtelingen in Schijndel

SCHIJNDEL - In het voorbije jaar 2018 is nogal wat aandacht besteed aan de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 waarbij naast de bekende langs de landsgrens... Lees verder

Een kordate vrouw in oorlogstijd

SCHIJNDEL - Schijndel beleefde tussen 17 september en 23 oktober 1944 een bijzonder angstige tijd, in haar historie beter bekend als ‘de granaatweken’... Lees verder

Schijndelaren en hun boetes

SCHIJNDEL - Binnen de historische werkgroep van de heemkundekring wordt allerlei speurwerk verricht om de historie van Schijndel boven water te halen... Lees verder

Een 17de eeuws testament

SCHIJNDEL - Historisch onderzoek zoals de leden van de historische werkgroep van Heemkundekring Schijndel dat wekelijks op woensdagmorgen doen in het... Lees verder

Heel ver terug in de tijd

SCHIJNDEL - Laatst stelde iemand mij een zeer indringende vraag waarop ik het juiste antwoord grotendeels schuldig moest blijven. De vragensteller was... Lees verder

Een verrassende ontdekking

SCHIJNDEL - Aan de Baksdijk stonden nog vrij recent zes panelen die in het kort iets vertelden over de ontwikkelingen binnen het Schijndelse landschap... Lees verder

Burgemeestersspeech anno 1945

SCHIJNDEL - De tijdelijke gemeenteraad arriveerde in de oude landbouwschool die voor onbepaalde tijd als gemeentehuis diende. De stoelen werden ingeno... Lees verder

Verdwenen Schijndelse archieven

Je hebt futurologen die er hun beroep van maken om in de toekomst te kijken en voorspellingen te doen, hoe anders is dat voor historici die kijken naa... Lees verder

De vrederechter aan het woord

SCHIJNDEL - In de periode 1811-1838 was de rechtspraak vooral gebaseerd op de Franse wetten die Napoleon bij ons had geïntroduceerd. Nadat we in 1810... Lees verder

Oud Nieuws [43] Je verborgen verleden

SCHIJNDEL - Veel gepensioneerden staan op een gegeven moment voor de keuze om een goede hobby te kiezen voor de periode die na je pensioen aanbreekt.... Lees verder

Nieuw project rond oude documenten

SCHIJNDEL - De meeste lezers die deze krant serieus lezen weten dat er in Schijndel al vele jaren een heemkundekring actief is. Met ruim 250 leden is... Lees verder

Copyright © DeMooiKrant.nl