Boeiend verleden

Er wordt vaak gezegd: wie het verleden kent, snapt het heden beter. Gelukkig zijn er - elke generatie weer - van die stug volhoudende onderzoekers die nauwgezet het verleden in kaart brengen en op papier zetten en daar voluit van kunnen genieten. Een beetje monnikenwerk is het wel, maar het is een boeiende hobby en betekenisvol voor de dorpsgemeenschap. Zo mocht ik vanaf 1998 in het onlangs opgeheven Schijndels Weekblad een kleine tweehonderd historische artikelen aan het papier toevertrouwen, verdeeld over de rubriek ‘historische nieuwtjes’, een grote serie artikelen over de geschiedenis van de congregatie van de Zusters van Liefde, het Schijndels landschap, introductie-artikelen rond de expositie over de Gouden Eeuw en voorbereidende artikelen in verband met de publicatie van het boek over de Servatiuskerk. Gelukkig wil de redactie van DeMooiSchijndelKrant die traditie mee voortzetten en kan ik de Schijndelaren binnen Meierijstad blijvend van dienst zijn.

Een mensenleven is echter te kort om de Schijndelse historie helemaal boven water te halen want er zijn legio bronnen waar je lokaal nieuws vanaf de middeleeuwen in terug kunt vinden. Het jaar 1233 is op dit moment het oudste geschiedenisdocument wat we kennen en in de eeuwen daarna is er nog zoveel historie vastgelegd, dat we voorlopig nog wel jaren kunnen ‘doorspitten’. Wie naar de tv-serie ‘Verborgen verleden’ kijkt, waarin generatiegenoten op zoek gaan naar hun roots, kan maar tot één conclusie komen: wat is er onnoemelijk veel opgeslagen in archieven!

De historische werkgroep van onze heemkundekring viert in 2018 haar 25-jarig bestaan en doet met gemiddeld vijf tot zeven onderzoekers niets anders dan consequent lokale, provinciale en nationale archieven napluizen om elk historisch detail over Schijndel digitaal te kunnen vastleggen. Op de heemkamer staan inmiddels legio archiefdozen en ordners met historische informatie, waar ook een digitale archiefinventaris van gemaakt is. Daarnaast zijn er voor serieuze onderzoekers nog de vele boeken, tijdschriften en historische kranten waarin details over Schijndel genoemd worden. Wie de laatste pagina van de jubileumkrant Schijndel 700 er op naslaat, krijgt een idee van wat inmiddels door de heemkundekring en individuele onderzoekers gepubliceerd is en dat is niet niks! De generatie na ons kan de vruchten plukken van ons werk, want daar doen we het voor.

Henk Beijers

Henk Beijers belicht in de rubriek ‘Oud Nieuws’ historische feitjes uit Schijndel. Hij doet al sinds 1970 archiefonderzoek en heeft de onderzoeksgegevens gebundeld op zijn website www.henkbeijersarchiefcollectie.nl. Beijers is onder meer coördinator van de historische werkgroep van Heemkundekring Schijndel.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl