Ons Heilig Hartbeeld

Wie op de heemkamer in ‘t Spectrum het Schijndels Weekblad uit 1957 toevallig openslaat, maakt kennis met de sfeer van zo’n zestig jaren terug. Als je daar de huidige DeMooiSchijndelKrant naast legt, ervaar je pas de grote verschillen. Het plaatselijk nieuws uit de jaren vijftig, alles in zwart-wit, werd sterk afgewisseld met een rijk scala aan advertenties van lokale winkels en bedrijven, bovendien uitgebreid sportnieuws, zeer veel informatie over werkelijk alle Schijndelse verenigingen, aspecten van het ‘rijke roomse leven’ als sacramentsprocessies, bedevaarten naar Beauraing, Kevelaar, Hakendover, Handel etcetera en ruime belangstelling voor priesters, paters, broeders en zusters die een jubileum vierden of naar ‘de missie’ vertrokken. Recente historie noemen we dat, maar veel details uit die tijd zijn inmiddels al in de vergetelheid geraakt. Mijn oog viel op een kort artikel in de rubriek ‘in het zoeklicht’ over het bekende Heilig Hartbeeld dat anno 2017 nog steeds deel uitmaakt van het straatbeeld, zij het veel minder opvallend dan zestig jaren terug. Toen zette het gemeentebestuur in op ruime wegen en overzichtelijke kruisingen in het centrum van de snel groeiende gemeente. Dit had tot gevolg dat het fraaie Heilig Hartbeeld, toen prominent aanwezig op de driehoek Hoofdstraat/Kluisstraat /Groeneweg, verplaatst moest worden naar een waardiger plaats: de noordkant van de Servatiuskerk, waar het nu nog steeds de aandacht trekt. De firma Peterse uit Veghel werd opdracht gegeven het beeld naar die nieuwe plek te transporteren. Men had zelfs het vermoeden dat deze verplaatsing wel eens zou kunnen leiden tot een jaarlijkse Heilig Harthulde, zoals men die in de junimaand wel op meerdere plaatsen kende. Dat is er overigens nooit van gekomen. Menig Schijndelaar vraagt zich nu misschien wel af welke historie achter dit beeld schuil gaat. De redacteur van toen deed er rond die verplaatsing goed aan de historische sluier op te lichten. Ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor Donders in 1921 (priesterwijding 30 mei 1896), is hem door de parochianen dit beeld geschonken. Over enkele jaren staat het dus een eeuw in het centrum. Het is vervaardigd door de bekende beeldhouwer J. Custers uit Eindhoven en op 1 oktober 1922 werd het feestelijk onthuld. Op de herinneringsplaat die is aangebracht op het voetstuk staat: ’H. Hart van Jezus zegen de parochie U toegewijd’. De letters A en O verwijzen naar de letters het Griekse alfabet Alpha en Omega en symboliseren dat God het Begin en het Einde is. En als sluitstuk staat er nog te lezen: ‘Het volk van Schijndel aan zijn Koning’.

Bron:
Heemkamerarchief met ingebonden exemplaren van de Schijndelse Krant later Schijndels Weekblad vanaf 1954 en de periode 1939-1953 zijn te raadplegen via microfiches.

Henk Beijers belicht in de rubriek ‘Oud Nieuws’ historische feitjes uit Schijndel. Hij doet al sinds 1970 archiefonderzoek en heeft de onderzoeksgegevens gebundeld op zijn website www.henkbeijersarchiefcollectie.nl. Beijers is onder meer coördinator van de historische werkgroep van Heemkundekring Schijndel.

Foto: Het Heilig Hartbeeld op de hoek Hoofdstraat/Kluisstraat, voor de overplaatsing naar de noordzijde van de Servatiuskerk. Het beeld is door de parochianen geschonken aan pastoor Donders bij zijn 25-jarig priesterjubileum in 1922 (collectie HKK).

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl